-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 08/12/2021 รอบ 09:00น

ผลรวม

1428441

เลขแถวที่ 17

38878

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxwande1n

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxumi1

ผลรางวัล

1389563

สามตัวบน

895

สองตัวล่าง

63

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 26402 xxxwande1n 08/12/2021 8:59:49
2 14898 xxxumi1 08/12/2021 8:59:49
3 39846 xxxssomasu 08/12/2021 8:59:47
4 20997 xxx0010008 08/12/2021 8:59:45
5 34440 xxxmagajai 08/12/2021 8:59:43
6 15591 xxxsorn999 08/12/2021 8:59:41
7 43760 xxxpsipipi 08/12/2021 8:59:39
8 57204 xxxpsafpja 08/12/2021 8:59:37
9 96062 xxxAlano 08/12/2021 8:59:35
10 11405 xxxsitiya 08/12/2021 8:59:33
11 24849 xxxkmaijai 08/12/2021 8:59:31
12 46393 xxx9s99jai 08/12/2021 8:59:29
13 74562 xxxPascal 08/12/2021 8:59:27
14 88005 xxxUzi 08/12/2021 8:59:25
15 11449 xxxarpapor 08/12/2021 8:59:23
16 97325 xxxOscar 08/12/2021 8:59:21
17 38878 xxxumi1 08/12/2021 8:59:20
18 20769 xxx5556565 08/12/2021 8:59:19
19 91920 xxxJacob 08/12/2021 8:59:17
20 15364 xxxsorn999 08/12/2021 8:59:15
21 28807 xxxpapjain 08/12/2021 8:59:13
22 99957 xxxMorgan 08/12/2021 8:59:11
23 47593 xxxostoyaj 08/12/2021 8:59:09
24 51571 xxxusiufai 08/12/2021 8:59:07
25 32722 xxxpopopja 08/12/2021 8:59:05
26 46165 xxx8s88tha 08/12/2021 8:59:03
27 77175 xxxApollo 08/12/2021 8:59:01
28 03064 xxxumi1 08/12/2021 8:49:20
29 51677 xxxumi1 08/12/2021 8:48:50
30 00000 xxx38wat 08/12/2021 8:48:06
31 40440 xxxumi1 08/12/2021 8:48:05
32 79151 xxxumi1 08/12/2021 8:47:55
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข