-
โดย xxxxxpa2538@gmail.com
IP 49.229.173xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : งวดที่แล้ว ถูก06 5บาท ถูกจริงจ่ายจริงได้มา 480 บาทค่ะ

โดย xxxxxilai29.11.38@gmail.com
IP 1.47.5.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxxlukserk
IP 171.96.233xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล เงินเข้าแล้ว โอนจริงจ่ายจริง เร็วมากคะ

โดย xxxxxuch555
IP 1.46.17xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxns48
IP 49.230.18xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้าาา​ คอนเฟิร์มเลย

โดย xxxxxc11
IP 1.47.147xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้า500จริงครับ

โดย xxxxx513
IP 27.55.68.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx49125
IP 1.46.147.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx6615831
IP 171.101.101.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxx81126
IP 182.232.162xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx88190
IP 1.46.143.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx14
IP 49.230.2xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล เงินเข้าแล้ว ยืนยันจ่ายจริง ได้รับเงินจริงๆ

โดย xxxxxttangdee@gmail.com
IP 1.47.6.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxta
IP 49.228.51.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ เงินเข้าบัญชีแล้ว

โดย xxxxxeej41
IP 182.232.158.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง เงินเข้าจริง

โดย xxxxx81@gmail.com
IP 182.232.58.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง

โดย xxxxxnghaha@gmail.com
IP 1.46.142.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล เงินเข้าเร็วจริงค่ะ อีก1เสียง

โดย xxxxxn924458
IP 49.230.76.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้วคับจ่ายจริงจ่ายเร็วชอบคับ

โดย xxxxx5165
IP 49.237.5xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน 10 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง ยืนยันอีก1 เสียง

โดย xxxxxb642
IP 27.55.77.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxxwansumkin@gmail.com
IP 184.22.121xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง

โดย xxxxxanuyeta
IP 182.232.147xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxy2530166
IP 49.237.22xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดี

โดย xxxxx28
IP 49.230.144.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง

โดย xxxxxkk
IP 49.230.224.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง

โดย xxxxxupak
IP 110.168.250.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxat2521
IP 182.232.106.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงรวดเร็วมากค่ะ

โดย xxxxx93889
IP 1.46.1xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 5 บาทจ่าย 480 บาทถูกจริงจ่ายจริงเงินเข้าแล้ว

โดย xxxxx38941
IP 182.232.62xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxhong009@gmail.com
IP 223.204.192.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงคะ